1. English
 2. Tiếng Việt
Lối vào ngôn ngữ:
WELCOME TO VIETNAM YUTO PRINTING PACKING CO.,LTD.     
Chức vụ:Trang chủ > Tiếng Việt > sản phẩm >
Catalog sản phẩm
Sản phẩm nóng
 1. 1Bao bì thực phẩm
 2. 2túi đựng hàng thêu ren
 3. 3Túi đựng mỹ phẩm
 4. 4Sổ tay
 5. 5Sổ tay, lịch
 6. 6bao bì dành cho các sản phẩ
Liên hệ với Mỹ

   Công ty TNHH in bao bì YUTO Việt Nam

  Địa chỉ: KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

  Liên lạc phòng khách hàng:

  Điện thoại: 0084-241-3617926#2514;

  FAX: 0084-222-3617929

  Phone: 0084-1663008598

  Address: shizhuang.ruan@szyuto.com

   

  Phòng nhân sự

  Điện thoại: 0084-241-3617926#2509;

  FAX: 0084-241-3617929

  phone: 0084-975387795

  Address: ruansl@szyuto.com

Product infos:

Sổ tay

Promulgator: :admin Send date: :2014-08-05 12:06 Visitor: :
Product infos:
Standard: Brand:
Reference Price: :    
Introduce:

 

 

Phong phú về quy cách và hình thức   
chất liệu: giấy trắng 250gbóng hai mặt

in: 4C   

xử lý bề mặt: bóng hai mặt

Công nghệcán bóng

Túi đựng: túi PP bảo quản

 

 

Phong phú về quy cách và hình thức   
chất liệu: giấy trắng 2.0mmbóng hai mặt

in: 4C   

xử lý bề mặt: bóng hai mặt

Công nghệcán bóng

Túi đựng: túi PP bảo quản

 

Phong phú về quy cách và hình thức   
chất liệu: giấy trắng 2.0mmbóng hai mặt

in: 4C   

xử lý bề mặt: bóng hai mặt

Công nghệcán bóng

Túi đựng: túi PP bảo quản

Size:  12'' x 8''   

Quy cách:  12'' x 8''    
chất liệu: giấy trắng 2.0mmbóng hai mặt

in: 4C   

xử lý bề mặt: bóng hai mặt

Công nghệcán bóng

Túi đựng: túi PP bảo quản

 

 

Liên hệ | Sơ đồ trang web | Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật

Quyền tác giả © 2012 VIỆT NAM Yuto IN ĐÓNG CO.    Technical Support