1. English
 2. Tiếng Việt
Language entrance:
WELCOME TO VIETNAM YUTO PRINTING PACKING CO.,LTD.     
Contact US

   Công ty TNHH in bao bì YUTO Việt Nam

  Địa chỉ: KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

  Liên lạc phòng khách hàng:

  Điện thoại: 0084-241-3617926#2539;

  FAX: 0084-241-3617929

  Phone: 0084-1652006689

  Address: huangjin@szyuto.com

   

  Phòng nhân sự

  Điện thoại: 0084-241-3617926#2509;

  FAX: 0084-241-3617929

  phone: 0084-1652005532

  Address: Xiaohua.Yu@szyuto.com

Request a quote
Thông tin liên hệ  
*Họ tên:
Công ty:
Địa chỉ:
Thành phố:
Quốc gia:
Mã hòm thư:
Hòm thư:
Thông tin sản phẩm  
Ngày hoàn thành: (Month/Day/Year)
Thông tin sản phẩm:
Số lượng:
Màu sắc:
Mặt chính:
Mặt phụ:
Chất liệu:
Phần mềm:
Loại phần mềm:
Thao tác:
Quy cách:
Trán dầu:
Khác:
Other:
Yêu cầu đặc biệt:
Địa điểm giao hàng:
*Xác nhận Mã:
 

 

Liên hệ | Sơ đồ trang web | Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật

Quyền tác giả © 2012 VIỆT NAM Yuto IN ĐÓNG CO.    Technical Support