1. English
 2. Tiếng Việt
Lối vào ngôn ngữ:
WELCOME TO VIETNAM YUTO PRINTING PACKING CO.,LTD.     
Chức vụ:Trang chủ > Tiếng Việt > Liên hệ >
Tin tức
Liên hệ với Mỹ

   Công ty TNHH in bao bì YUTO Việt Nam

  Địa chỉ: KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

  Liên lạc phòng khách hàng:

  Điện thoại: 0084-241-3617926#2514;

  FAX: 0084-222-3617929

  Phone: 0084-1663008598

  Address: shizhuang.ruan@szyuto.com

   

  Phòng nhân sự

  Điện thoại: 0084-241-3617926#2509;

  FAX: 0084-241-3617929

  phone: 0084-975387795

  Address: ruansl@szyuto.com

Liên hệ

 Liên lạc với chúng tôi

 

Công ty TNHH in bao bì YUTO Việt Nam

Địa chỉ: KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Liên lạc phòng khách hàng:

Điện thoại: 0084-241-3617926#2539;

FAX: 0084-241-3617929

Phone: 0084-968017163

Address: xianguang.liao@szyuto.com

 

Phòng nhân sự

Điện thoại: 0084-241-3617926#2509;

FAX: 0084-241-3617929

phone: 0084-986017163

Address:xianguang.liao@szyuto.com

 

    

 

Liên hệ | Sơ đồ trang web | Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật

Quyền tác giả © 2012 VIỆT NAM Yuto IN ĐÓNG CO.    Technical Support