Submit orders

Home
Products: Các loại vỏ hộp
Unit Price: $/pc
Product Specification: Quy cch: 18 x 37 x 14cm Chất liệu: Tấm ba cứng chống bục,Giấy trng bng hai mặt In: mu chuẩn quốc tế Xử l bề mặt: trng bng, phủ kim loại, phủ UV Bao b bảo quản: Ti PP bảo vệ độc lập Hộp soco
 
Order Quantity: pcs
Company Name:
Telephone:
Address:
Zip Code:
Content: